Komornik przy SR w Grójcu Jacek Taczykowski - (48) 360-38-46 grojec.taczykowski@komornik.pl

Kancelaria

Witam Państwa na stronie mojej kancelarii.

Kancelaria powstała w 2016 roku. W pracy z powodzeniem łączę szybkość działania ze skutecznością i dokładnością. Do prowadzenia postępowań egzekucyjnych wykorzystuję wszelkie dostępne systemy teleinformatyczne, co w znaczący sposób zwiększa ich efektywność. Niezwykle ważny jest dla mnie bezpośredni kontakt zarówno z dłużnikiem, jak i z wierzycielem. Wszelkie czynności podejmuję z zachowaniem szczególnej staranności oraz na bieżąco informuję o ich przebiegu.

Kancelaria działa od października 2016 roku i znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego w Grójcu (obejmuje: Miasto i Gminę Grójec, Miasto i Gminę Warka, gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Białobrzegi, Wyśmierzyce a także miasto i gminę Tarczyn oraz gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzycielowi przysługuje prawo do wyboru komornika, także spoza obszaru właściwości, co oznacza, że mogę prowadzić czynności egzekucyjne na terenie całego kraju.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 Osobiście przyjmuję interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 18:00


Jacek Taczykowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu