Komornik przy SR w Grójcu Jacek Taczykowski - (48) 360-38-46 grojec.taczykowski@komornik.pl

Właściwość

Kancelaria Komornika znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego w Grójcu która obejmuje: Miasto i Gminę Grójec, Miasto i Gminę Warka, gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Białobrzegi, Wyśmierzyce a także miasto i gminę Tarczyn oraz gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce.

Jednocześnie zgodnie z prawem wierzyciela do wyboru komornika, komornik sądowy Jacek Taczykowski może prowadzić czynności egzekucyjne na terenie całego kraju (art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).