Komornik przy SR w Grójcu Jacek Taczykowski - (48) 360-38-46 grojec.taczykowski@komornik.pl

Wnioski do pobrania

W celu wszczęcia postęowania egzekucyjnego należy złożyć wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym.
We wniosku, należy wskazać dane dłużnika z uwzględnieniem informacji na jego temat, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji (tj.. NIP, PESEL, REGON, miejsce zatrudnienia, posiadana rachunki bankowe, ritp.). oraz dane wierzyciela.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do Art. 8012 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie jego majątku.

Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych. Skargi